Estructura Organizativa

Estructura Organizativa

JEFE DE ADMINISTRACIÓN:

Tfno.: 984 18 30 59

LETRADAS:

Doña Alba Prada Rodríguez

Tfno.: 984 18 30 64

e-mail: albapr@sindicastur.es

Doña Mirta García Rosa

Tfno.: 984 18 30 64

e-mail: mirtagr@sindicastur.es

Doña Isabel Cruz Rodríguez Reino

Tfno.: 984 18 30 67

e-mail:  isabelrr@sindicastur.es

ÁREA DE FISCALIZACIÓN:

Tfnos.: 984 18 30 78 – 984 18 30 79 – 984 18 30 80

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:

Don Leopoldo Méndez Álvarez

Tfno.: 984 18 30 82 / Móvil: 684 643 584

e-mail: leopoldoma@sindicastur.es

AUDITORAS:

Doña Francisca Paredes Guerra

Tfno.: 984 18 30 74

e-mail: franciscapg@sindicastur.es

Doña Silvia Pérez Menéndez

Tfno.: 984 18 30 76

e-mail: silviapm@sindicastur.es

Doña Cecilia González Codón

Tfno.: 984 18 30 66

e-mail: ceciliagc@sindicastur.es

INFORMÁTICA

RESPONSABLE DE INFORMÁTICA:

Mariola Pérez Rodríguez

Tfno.: 984 18 30 61

e-mail: mariolapr@sindicastur.es

GABINETE TÉCNICO

JEFA DE GABINETE TÉCNICO:

Doña Teresa Cembranos Moreno

Tfno.: 984 18 30 81 / Móvil: 684 642 558

e-mail: teresacm@sindicastur.es